Menu 0936 228 983

Lớp CCO 22 hành trình tìm kiếm ban cán sự của lớp

05/03/2018
Administrator

Ngày 26 tháng 12 năm 2017, lớp CCO - Giám đốc Kinh doanh chuyên nghiệp 22 đã tổ chức bầu cử và tuyển chọn ra 4 ngôi sao sáng nhất vào ban cán sự của lớp.

Tag:
CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi