Menu 0936 228 983

Khoảnh khắc ấn tượng của đoàn Doanh nhân PTI tại Bờ Đông nước Mỹ - Tháng 9/2016

05/03/2018
Administrator

Đoàn Doanh nhân PTI do Ông Triệu Văn Dương – CTHĐQT-TGĐ TTổ chức Giáo dục PTI; chuyên gia Nguyễn Tất Thịnh – Trường đào tạo Doanh nhân PTI dẫn đầu đã kết thúc tốt đẹp chương trình Học tập – Làm việc – Kiến tập và xúc tiến thương mại kết hợp thăm quan Bờ Đông nước Mỹ diễn ra từ ngày 29/8/2016 – 8/9/2016.

Tag:
CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi