Menu 0936 228 983

PHẠM VĂN CHÍNH

Chuyên gia- Giảng viên
PHẠM VĂN CHÍNH
Chuyên môn

Ông là chuyên gia tư vấn cao cấp dày dặn kinh nghiệm trong công tác quản lý về nhân sự. Ông đã có 19 năm kinh nghiệm làm Giám đốc nhân sự cho các công ty như: Samsung Electronics, Carings, Philips, United International Pharma.

Kinh nghiệm

Ông là một trong số rất ít những người nắm vững và có kinh nghiệm triển khai các công cụ quản lý nhân lực chuyên sâu. Ông đã thiết kế và giảng dạy các khóa học về Quản trị nguồn nhân lực dành cho cấp trưởng phòng & CEO.

Bên cạnh đó, ông cũng có hơn 10 năm kinh nghiệm giảng dạy quản trị nhân sự và các kỹ năng mềm cho các công ty trong và ngoài nước


Hoạt động nghiên cứu
CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi