Menu 0936 228 983

NGUYỄN TẤT THỊNH

Chuyên gia
NGUYỄN TẤT THỊNH
Chuyên môn

Chuyên gia chiến lược & xây dựng tổ chức.Kinh nghiệm

Ông mang trong mình những hoài bão, tâm nguyện về một sự thay đổi mang tính chất cơ bản và nền tảng. Tư tưởng xuyên suốt của ông: Truyền bá, reo rắc, thức tỉnh - Đây cũng chính là triết lý đào tạo của Trường đào tạo kinh doanh chất lượng cao PBS.
Hiện nay ông là giảng viên của Học Viện Hành Chính Quốc Gia.


Hoạt động nghiên cứu

Ông cũng là tác giả của những cuốn sách được giới doanh nhân quan tâm như:
- “Nghề Giám Đốc”, Nxb Chính trị Quốc Gia, 2002.
- “Bàn về văn hóa ứng xử của người Việt Nam”, Nxb Phụ Nữ, năm 2006.
- “Hành trình nhân sinh quan – Phản tỉnh trên đường trải nghiệm”, Nxb Thông tinh – Truyền thông, năm 2011.

CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi