Menu 0936 228 983

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Chuyên môn

Là người nghiên cứu,  hướng dẫn về chuyên môn chính : Chiến lược  Thương Hiệu&  những môn học khác, tham gia nhiều các dự án tư vấn và hiện là cố vấn trưởng cho một số doanh nghiệp.

Kinh nghiệm
Hoạt động nghiên cứu

Là  tác giả & chủ biên của một số đầu sách đã xuất bản như: Những điều khó nói trong Tiếng Anh (NXB Thông tin &Truyền thông, năm 2008), Lập kế hoạch Marketing hoàn hảo (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2012).

CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi