Menu 0936 228 983

NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG

Chuyên gia - Giảng viên
NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG
Chuyên môn

Ông Nguyễn Hoàng Phương: Chuyên gia trưởng – Giảng viên Tổ chức Giáo dục Đào tạo PTI. Ông là người nghiên cứu, hướng dẫn về các chuyên môn chính: Chiến lược, Thương Hiệu và những môn học khác, tham gia nhiều dự án tư vấn và hiện là cố vấn trưởng cho một số doanh nghiệp.

Kinh nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm về đào tạo - huấn luyện cho doanh nghiệp.

Tham gia trực tiếp nhiều dự án tư vấn cho các doanh nghiệp trong & ngoài nước.


Hoạt động nghiên cứu

Ông là tác giả và chủ biên của một số sách đã xuất bản như: Những điều khó nói trong Tiếng Anh (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2008), Lập kế hoạch Marketing hoàn hảo (NXB Thông tin & Truyền thông, năm 2012).

CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi