Menu 0936 228 983

Đài Truyền hình Hà Nội đưa tin Hội thảo Kinh tế 6 tháng đầu năm. Nhìn từ sức khỏe Doanh nghiệp và dự báo định hướng 2012

27/02/2018
Administrator

Hội thảo  được tổ chức dành riêng cho học viên các khóa học CEO (Giám đốc điều hành chuyên nghiệp), CFO (Giám đốc tài chính chuyên nghiệp) và những doanh nhân có chung mối quan tâm, nhằm nâng cao nhận thức của doanh nhân, những người luôn cần được cập nhật những thông tin mới, chính sách mới để điều hành doanh nghiệp hiệu quả trong thời kỳ hội nhập sâu.

Tag:
CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi