Menu 0936 228 983

Cộng đồng Doanh nhân PBS

28/02/2018
Administrator

     

PBS xem trọng việc xây dựng một cộng đồng học viên vững mạnh mà trong đó các thành viên sẽ hỗ trợ nhau trên chặng đường phát triển sự nghiệp của mỗi người. Bên cạnh việc học, trau dồi tri thức dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia tại PBS, việc kết nối các học viên sẽ đem lại cơ hội giao lưu, trao đổi hoặc tìm kiếm cơ hội hợp tác. Bên cạnh đó, các học viên có thể tìm thấy câu trả lời cho những câu hỏi, những thắc mắc từ chính các bạn học viên thông qua việc thảo luận.

Vision (Mục tiêu)

 • Là cộng đồng uy tín nhất tại Việt Nam tập hợp doanh nhân trí thức trong thời đại hội nhập toàn cầu và toàn diện
 • Trở thành một không gian giáo dục tập trung nhất, nơi doanh nhân có thể học tập, chiêm nghiệm tri thức nhân loại;
 • Là cộng đồng tập hợp đầy đủ nhất của doanh nhân hoạt động trong mọi ngành nghề.

 

Mission ( Sứ mệnh)

 • Xác lập bản đồ tư duy học tập cho cộng đồng doanh nhân Việt Nam phát triển theo hướng bền vững, nâng cao đời sống tinh thần của các doanh nhân Việt;
 • Chỉ ra bức tranh của nền kinh tế Việt Nam thông qua các kinh nghiệm và kiến thức thực tiễn
 • Tôn trọng các giá trị học tập và nghiên cứu của các doanh nhân thành công.

 

Corevalues (Giá trị cốt lõi)

 • Giá trị kiến thức để kiến tạo tầng lớp doanh nhân trí thức
 • Giá trị cộng đồng để kiến tạo thị trường và phát triển thương hiệu
 • Giá trị của thực học để phát triển bền vững

INTENT (Mục đích)

 • Nâng tầm nhận thức và tri thức, gia tăng giá trị phẩm chất, cốt cách văn hóa cho Doanh nhân thông qua cung cấp và trao đổi các giá trị thực học.
 • Kiến tạo cộng đồng là sân chơi hội nhập của Doanh nhân và Doanh nghiệp Việt Nam thông qua thúc đẩy việc giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm;
 • Xây dựng năng lực và kết nối Doanh nhân với Doanh nhân, Doanh nhân và Doanh nghiệp với chuyên gia trong và ngoài nước.

 

Học viên được gì?

 • Có thêm những trải nghiệm mới cũng như mở rộng mối quan hệ hợp tác
 • Sân chơi giao lưu
 • Nâng cao tinh thần học hỏi
 • Cơ hội hợp tác
 • Mang lại các giá trị gia tăng cho tất cả học viên

 

PBS làm gì?

Với mong muốn đem lại những  giá trị lớn nhất cho các học viên khi tham gia các chương trình đào tạo tại PBS, chúng tôi tập hợp các học viên cùng kết nối, chia sẻ tri thức, trải nghiệm và ý tưởng, nâng cao tính chuyên nghiệp của các học viên là các doanh nhân tại Việt Nam.

 •  Duy trì hoạt động của các học viên
 • Phát triển, mở rộng mối quan hệ giữa các thành viên theo cả chiều rộng lẫn chiều sâu
 • Tổ chức các hoạt động, sự kiện nâng cao chất lượng cộng đồng
 •  Xây dựng hệ thống cộng đồng: Xây dựng các tư liệu, tài liệu hoạt động

 

Tag:
CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi