Menu 0936 228 983

NGÔ CÔNG TRƯỜNG

Chuyên gia - Giảng viên
NGÔ CÔNG TRƯỜNG
Chuyên môn

- Chuyên gia thiết lập & phát triển hệ thống OE, Lean và Six Sigma, 5S, Kaizen,TPM, TQM, HACCP, GMP, ISO,...
- Nhiều năm kinh nghiệm quản lý hệ thống tại các công ty đa quốc gia.

Kinh nghiệm

Ông là một chuyên gia tư vấn, giảng viên cao cấp trong lãnh đạo, quản lý và thiết lập phát triển hệ thống. Huấn luyện viên cao cấp của nhiều khóa học: Lean, Six Sigma, 5S, Kaizen, TPM, TQM, VSM, FMEA, tối ưu hóa hệ thống vận hành doanh nghiệp. Chứng nhận OE Master Black Belt – USA & Germany. Đại diện cho tổ chức ASQ_ Mỹ tại Việt Nam.

Hoạt động nghiên cứu
CLOSE
VI EN

Kết nối với chúng tôi